Educam activ pentru tine in rural

Scopul proiectului a fost de a forma și educa tineri mentori care să aplice în mediul rural cele învățate. Au derulat cursuri de igienă pentru deprinderea copiilor de bune practici.

Proiectul s-a desfășurat atât în 2022 (Educăm Activ În Rural) cât și în 2023 (Ateliere Active În Rural). Tinerii au fost instruiți timp de două zile prin cursuri cu durata de 4 ore fiecare și au practicat în mediul rural 6 ateliere timp de 6 zile. 

Grupul țintă al proiectului a fost format din 10 tineri mentori (14-25 ani) și 157 de copii din mediul rural (6-14 ani).

Activitățile principale ale proiectului au fost instruirea mentorilor pentru devoltarea tehnicilor de predare socio-educative, team-building-uri și practicarea noțiunilor învățate prin educarea copiilor despre spălarea corectă a dinților, mâinilor, igiena zilnică personală prin jocuri tematice, proiectare de film, ghicitori, fișe de lucru, dezbateri și discuții libere. 

Prin acest proiect, tinerii mentori și-au dezvoltat abilitățile de educare și relaționare iar cei 157 de copii beneficiari, au deprins un comportament proactiv, de colaborare și apartenență la grup, cu atenție la echilibrul minte-corp. Prin aceste modificări de comportament, ei pot influența și comportamentul beneficiarilor indirecți. 

La atelierele de lucru cu copiii, fiecare participant a primit un cadou dulce și produse de igienă pentru a le recompensa implicarea și a le stimula interesul de participare continuă în activități de acest tip.

De asemenea, mentorii au primiti și ei diplome care atestă participarea la acest proiect. 

Atelierele s-au desfășurat în mediul rural în zonele: Ceanu Mare, Bolduț, Boian, Iacobeni.

Proiect susținut și finanțat de Consiliul Județean Cluj.

Educam activ pentru tine in rural
Educam activ pentru tine in rural
Educam activ pentru tine in rural